1. Polska 166 lotów
2. Irlandia 24 loty
3. Niemcy 20 lotów
4. Wielka Brytania 18 lotów
5. Belgia 14 lotów
6. Grecja 14 lotów
7. Hiszpania 14 lotów
8. Włochy 10 lotów
9. Węgry 9 lotów
10. Indie 8 lotów
11. Norwegia 8 lotów
12. Francja 6 lotów
13. Tajlandia 6 lotów
14. Chiny 4 loty
15. Czechy 3 loty
16. Białoruś 2 loty
17. Cypr 2 loty
18. Holandia 2 loty
19. Portugalia 2 loty
20. Serbia 2 loty
21. Szwecja 2 loty
22. Turcja 2 loty
23. Łotwa 2 loty
24. Chorwacja 1 lot
25. Czarnogóra 1 lot